AM1
Kontaktní údaje

Adresa: Brno, Rybářská 13/15, (místnost č.133)
tel. do ateliéru: +420 541 146 814

Kontaktní osoba: Asistent ateliéru, MgA. Tomáš Hlavenka
tel: 777 298 426
e-mail: tomashlavenka@centrum.cz
AM1